Kontakt | FAQ | Home

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny to ekspertyza w której określa się zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Precyzuje on również które rozwiązanie jest optymalne i ukazuje jakie są koszty jego realizacji i poziom oszczędności energii.

Audyt energetyczny budynku zawiera następujące elementy:

Podstawowym warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej jest wykonanie audytu energetyczny. Jest on również wytyczną dla projektantów.

Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy Państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% kwoty preferencyjnego kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaci tylko 75% kwoty wykorzystanego kredytu.

W myśl ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych o premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy (nie dotyczy to jednostek i zakładów budżetowych):

Po wykonaniu audytu energetycznego uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów oraz inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. Audyt dostarcza dobrych podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej termomodernizacji budynku.